คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การซื้อ/การขาย

ฉันสามารถซื้อที่พักอาศัยของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ได้ด้วยตัวเองโดยตรงหรือต้องซื้อผ่านนายหน้า?

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ขายที่พักอาศัยในแต่ละโครงการให้แก่ลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม เรายินดีต้อนรับนายหน้าที่มีความประสงค์จะขายที่พักอาศัยให้บริษัท หากคุณเป็นนายหน้า สามารถติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (อีเมลล์ : infohuahinsupsiri@gmail.com)

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้มีนโยบายการวางเงินมัดจำอย่างไร?

เงื่อนไขการซื้อที่พักอาศัยในแต่ละโครงการของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้อาจแตกต่างกันออกไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาและระดับการแล้วเสร็จของโครงการ โดยทั่วไปนั้น หัวหินทรัพย์สิริพร็อพเพอร์ตี้จะให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจำ (ค่าธรรมเนียมการจอง + การทำสัญญา + การชำระรายงวด) ก่อนการโอนเงินจำนวน 15-30% ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะทำการชำระในวันที่มีการโอนสิทธิ์

สัดส่วนของผู้ซื้อในโครงการของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน?

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งทั้งในผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าชาวต่างชาติได้มากกว่าซึ่งคิดเป็นร้อยละเกือบ 50% / 50% ผู้ซื้อชาวต่างชาติของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้มาจากทั่วทุกมุมโลก

ชาวต่างชาติสามารถกู้เงินเพื่อซื้อที่พักอาศัยในโครงการของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ได้หรือไม่?

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ยินดีต้อนรับผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาติ ทั้งนี้ผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาติบางรายอาจสามารถขอกู้เงินจากธนาคารได้ อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องระหว่างธนาคารกับลูกค้า หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้มีหน้าที่แค่ช่วยแนะนำธนาคารที่เราทำงานด้วยซึ่งจะสามารถตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้

ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่พักในโครงการหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ได้หรือไม่?

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ยินดีต้อนรับลูกค้าจากต่างประเทศ โครงการคอนโดมิเนียมของเราขายให้ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งหมายความว่าชาวต่างชาติสามารถซื้อที่พักในโครงการของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ได้ตามที่กฎหมายไทยกำหนด ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น สิทธิ์ในการถือครองคอนโดมิเนียมทั้งหมดของชาวต่างชาติจะต้องไม่เกิน 49% จาก 100% เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวต่างชาติจึงสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้ตามการจัดสรรในขณะที่หัวหินทรัพย์สิริพร็อพเพอร์ตี้สามารถขายคอนโดมิเนียมให้แก่ชาวต่างชาติได้ การขายอสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดมิเนียมที่สิทธิ์ในการถือครองของชาวต่างชาติเกิน 49% ของโครงการทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศไทย หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้มีพนักงานขายผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย และจีน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ infohuahinsupsiri@gmail.com

โครงการที่อยู่อาศัยของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ขายแบบเช่าหรือขายพร้อมกรรมสิทธิ์ในที่ดิน?

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการแบบพร้อมกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นนับจนถึงปัจจุบันแต่ละโครงการของบริษัทจึงเป็นแบบขายพร้อมกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

กระบวนการขาย

คู่มือสำหรับผู้ซื้อของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้

ประเทศที่สวยงามและน่าหลงใหลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีหลายเหตุผลที่เหมาะสมกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ยินดีต้อนรับนักลงทุนและเจ้าของบ้านจากทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่อสังหาริมทรัพย์ระดับโลกของเรา

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้เป็นที่รู้จักในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและอีกมากมายที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ของเราล้วนมีกรรมสิทธิ์ครอบครองแบบสมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่หลักสำคัญ พร้อมด้วยรายละเอียดการก่อสร้างที่มีคุณภาพระดับสูง

คู่มือสำหรับผู้ซื้อที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจากหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้นี้มุ่งเน้นที่จะตอบข้อสงสัยของคุณ และเสนอแนะแนวทางในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในเขตหัวหิน

เราแบ่งความช่วยเหลือด้านการตัดสินใจซื้อออกของคุณเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. การซื้ออสังหาริมทรัพย์
2. การชำระเงินและวิธีการโอนเงิน
3. กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและข้อซักถามอื่นๆ

เราหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปัญหาที่คุณพบเจอ

การซื้ออสังหาริมทรัพย์

ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้หรือไม่?

ประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดมีเนียมที่ให้กรรมสิทธิ์ครอบครองแบบสมบูรณ์ในประเทศไทยพร้อมด้วยกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของห้องชุด 100% โดยใช้ชื่อของชาวต่างชาติเอง สำหรับอาคารทั้งหมด ห้องชุดส่วนใหญ่ยังคงต้องให้ผู้ซื้อชาวไทยเป็นเจ้าของ ชาวต่างชาติหรือหน่วยงานต่างชาติ บริษัท สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ที่สามารถจำหน่ายได้

ฉันควรซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ให้กรรมสิทธิ์ครอบครองแบบสมบูรณ์หรือให้แค่สิทธิถือครองโดยการเช่า?

คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ในประเทศไทยจำหน่ายในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ครอบครองแบบสมบูรณ์ สำหรับคอนโดมิเนียมแบบเช่า การประเมินราคาอาจต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโครงการที่ถือครองกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเต็มที่ โดยปกติแล้วอสังหาริมทรัพย์แบบให้เช่าจะมีระยะเวลาการให้เช่าสูงสุด 30 ปี หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้เชี่ยวชาญในด้านการจำหน่ายโครงการเนื่องจากเราเชื่อว่าโครงการดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อได้มากขึ้น ประโยชน์จากการซื้อคอนโดมิเนียมแบบถือครองกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเต็มที่ในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติคือคุณสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้เองโดยใช้ชื่อตัวคุณเองและไม่มีการเรียกร้องใดๆ จากหน่วยงานรัฐ

ฉันสามารถซื้อที่ดินหรือบ้านได้หรือไม่?

ในปี 2561 นี้ โดยทั่วไปแล้วชาวต่างชาติยังไม่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์พร้อมที่ดินได้ เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ ที่ดินเพื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ ค้าปลีก หรืออุตสาหกรรรม แต่มีข้อยกเว้นสำหรับการซื้อบริษัทขนาดใหญ่โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่โดยทั่วไปแล้วอสังหาริมทรัพย์พร้อมที่ดินยังคงให้สิทธิ์กับบุุคคลสัญชาติไทยและบริษัทของไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้

กระบวนการสำหรับชาวต่างชาติในการซื้อคอนโดมิเนียมมีอะไรบ้าง?

หัวหินทรัพย์สิริพร็อพเพอร์ตี้นำเสนอโครงการคอนโดมิเนียมที่หลากหลายในสถานที่ตั้งหลักสำคัญทั่วประเทศไทย โดยปกติแล้ว คุณมีทางเลือกในการซื้อแบบมือหนึ่งโดยตรงจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือผ่านทางตัวแทนก็ได้ อสังหาริมทรัพย์อาจถูกจำหน่ายก่อนที่อาคารจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จโดยทันที นอกจากนี้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์มือสองคุณสามารถซื้อได้ผ่านตลาดมือสอง หัวหินทรัพย์สิริพร็อพเพอร์ตี้ให้บริการจำหน่ายต่อสำหรับผู้ซื้อในการซื้ือห้องชุดที่เลือกไว้ในโครงการของเรา ในคู่มือนี้ เราให้ความสำคัญกับโครงการใหม่ หากคุณได้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในขณะที่ดำเนินการจอง หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้จะยืนยันกับคุณว่าคุณกำลังซื้อห้องชุดภายในร้อยละ 49 ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ จากนั้นเอกสารที่ต้องการสำเนาหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อดำเนินการต่อโดยการกรอกแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่มอบให้และชำระเงินมัดจำตามตกลง เราจะช่วยเหลือคุณดำเนินการต่อในส่วนที่เหลือเอง

การชำระเงินและวิธีการโอนเงิน

กระบวนการสำหรับการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

เมื่อคุณซื้อจากหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้บางครั้งอาจต้องดำเนินการซื้อก่อนที่อาคารจะก่อสร้างเสร็จ โดยทางเราจะให้คุณลงนามในสัญญาจองพร้อมด้วยค่าจอง ซึ่งจะเป็นการจองคอนโดมิเนียมที่คุณสนใจ และมั่นใจได้ว่าห้องชุดที่คุณเลือกจะไม่ตกไปเป็นของผู้ซื้อรายอื่นแน่นอน หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้จะยืนยันในขณะที่ดำเนินการจองว่าเราสามารถจำหน่ายห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อชาวต่างชาติได้ ประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องลงนามในสัญญาซื้อขาย และดำเนินการชำระเงินตามสัญญา ในช่วงนี้ ผู้ซื้อบางรายอาจขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย ซึ่งทางหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ยินดีที่จะจัดหาชื่อและรายละเอียดบริษัทกฎหมายภายในท้องถิ่นที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งสามารถมอบบริการด้านนี้ให้ได้ โปรดรับทราบว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้และหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ไม่รับรองคุณภาพของงานบริการดังกล่าว หลังจากนั้น สำหรับอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะต้องมีการชำระเงินตามงวดดังที่กำหนดในกำหนดการชำระเงินที่ตกลงร่วมกัน ณ เวลาที่ทำการจอง หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้เสนอกำหนดการชำระเงิน รวมถึงรับการชำระเงินแบบงวด 15% 30% หรือมากกว่านั้น เพื่อสนับสนุนผู้ซื้อชาวต่างชาติของเรา เมื่อถึงเวลาโอน ผู้ซื้อจะดำเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ และจะต้องโอนจำนวนเงินที่เหลือทั้งหมดหรือผู้ซื้ออาจดำเนินการร่วมกับบริษัทไฟแนนซ์ก็ได้ ในช่วงเวลานี้ เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ไปเป็นของผู้ซื้อ ณ กรมที่ดินพร้อมเอกสารทั้งหมดตามที่กฎหมายไทยกำหนด ทั้งการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์และขั้นตอนการโอนสามารถดำเนินการโดยบุคคลที่สามได้ โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดให้เจ้าของต้องเป็นบุคคลที่ดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง

ชาวต่างชาติสามารถรับเงินทุนเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมได้หรือไม่?

ชาวต่างชาติสามารถขอไฟแนนซ์ได้ โดยใบสมัครขอเงินกู้ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันทางการเงินและหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ของใบสมัครขอเงินกู้ที่จะได้รับการอนุมัติ โดยปกติแล้วสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะมีระยะเวลาขั้นต่ำ 3 ปีและสูงสุด 20 ปี ส่วนใหญ่มูลค่าสินเชื่อสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 70 ของมูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ โปรดทราบว่ามูลค่าที่ประเมินคือมูลค่าที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ และอาจมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าราคาซื้อ สถาบันการเงินบางแห่งกำหนดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำซึ่งต่ำกว่ามูลค่าสินเชื่อที่จะให้กู้ยืม โดยทั่วไป ข้อกำหนดสำคัญที่สุดซึ่งทางธนาคารให้ความสนใจก็คือแหล่งที่มาและความมั่นคงของรายได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรายได้ที่รับรู้ในประเทศไทย แต่ต้องมีหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงใบรับเงินเดือน ใบแสดงรายการเดินบัญชี เป็นต้น รายได้ของผู้กู้ยืมควรมั่นคงและคงที่ ซึ่งจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่รับเงินเดือนประจำ รายชื่อธนาคารที่ยินยอมให้ชาวต่างชาติกู้ยืมได้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราสามารถจัดหารายชื่อของผู้ที่อาจจะให้กู้ยืมสินเชื่อตามการร้องขอได้ที่ infohuahinsupsiri@gmail.com

กระบวนการที่ถูกต้องในการโอนเงินคืออะไร?

สำหรับชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมในประเทศไทย ผู้ซื้อต้องแสดงให้เห็นว่าเงินทุนสำหรับการซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับราคาซื้อตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายภายใต้ชื่อของคุณเองนั้นถูกโอนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ผู้ซื้อจะต้องแสดงแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FOREX/FET) ณ เวลาที่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเพื่อรับโฉนด

แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FOREX/FET) คืออะไร?

แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ในที่นี้เรียกว่า FOREX/FET, FOREX หรือแบบฟอร์ม FET หรือภาษาไทยเรียกว่าแบบ ธ.ต. 3) คือเอกสารทางการของธนาคารที่ออกโดยธนาคารฝ่ายรับเมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศที่โอนจากต่างประเทศในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือมากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่บัญชีธนาคารในประเทศไทย หากคุณกำลังซื้อห้องชุดของคอนโดมิเนียมในประเทศไทยภายใต้ชื่อกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ คุณต้องมีแบบฟอร์ม FOREX ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับราคาซื้อที่ระบุในสัญญาซื้อขายภายใต้ชื่อของคุณ แบบฟอร์ม FOREX ต้นฉบับต้องถูกส่งไปยังกรมที่ดินเพื่อดำเนินการจดทะเบียนคอนโดมิเนียมในชื่อของชาวต่างชาติที่มิได้มีถิ่นพํานักในประเทศ แบบฟอร์ม FOREX เป็นสิ่งสำคัญภายใต้ชื่อกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติเนื่องจากคุณจะต้องแสดงแบบฟอร์มนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบหากคุณต้องการที่จะชำระหนี้อสังหาริมทรัพย์ของคุณในอนาคตและโอนเงินกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของคุณหรือนอกประเทศไทย สำหรับการรับแบบฟอร์ม FOREX คุณจะต้องโอนเงินทุนไปยังบัญชีของนักพัฒนาโครงการของเราภายใต้ชื่อของคุณ “เจ้าของ” และระบุรายละเอียดของการชำระเงินว่า “เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม X ชื่อโครงการ จังหวัด ประเทศไทย” จากนั้น เราจะสามารถรับแบบฟอร์ม FOREX สำหรับคุณได้ ในบางประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความยาวของข้อความสำหรับการระบุรายละเอียด จึงอาจมีการใช้รหัสเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เมื่อใดก็ตามที่เงินถูกโอนออกนอกประเทศไทย จำนวนเงินโอนที่ปลอดภาษีจะถูกกำหนดตามจำนวนขั้นต้นที่โอนเข้าสู่ประเทศไทยตามที่ระบุในแบบฟอร์ม FOREX หรือใบลดหนี้ โปรดรับทราบว่าปัจจุบันเงินที่โอนเข้าหรือออกจากประเทศไทยจะไม่มีภาษี

ฉันสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารไทยในท้องถิ่นได้หรือไม่?

ได้ แต่คุณจะต้องรับผิดชอบในการรับแบบฟอร์ม FOREX หรือหนังสือรับรองจากธนาคารท้องถิ่นของคุณในประเทศไทย หากคุณต้องการโอนเงินทุนไปยังบัญชีธนาคารท้องถิ่นของคุณและค่อยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของนักพัฒนาโครงการในประเทศไทยเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในภายหลัง จากนั้นคุณต้องรับผิดชอบในการรับแบบฟอร์ม FOREX จากธนาคารของคุณในประเทศไทย

ฉันสามารถชำระเป็นเงินสดและรับแบบฟอร์ม FOREX ได้หรือไม่?

เราขอแนะนำว่าไม่ควรนำเงินสดมาชำระเนื่องจากหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้จะไม่รับการชำระเงินด้วยเงินสดไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดก็ตาม ฉันสามารถรับแบบฟอร์ม FOREX

ได้หรือไม่ถ้าการชำระเงินงวดรายเดือนของฉันมีมูลค่าน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ?

ธนาคารจะออกแบบฟอร์ม FOREX สำหรับจำนวนเงินโอนที่เทียบเท่าหรือมากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น หากการชำระเงินของคุณแต่ละครั้งมีมูลค่าน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ เราสามารถรับหนังสือรับรองจากธนาคารได้ ซึ่งนำไปใช้และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับแบบฟอร์ม FOREX และข้อกำหนดของหนังสือดังกล่าวยังมีลักษณะเดียวกันกับแบบฟอร์ม FOREX อีกด้วย หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้เสนอความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ซื้อชาวจีนในการปรับตารางการชำระเงินรายงวดให้เหมาะสมเพื่อให้มีจำนวนงวดน้อยลง แต่จำนวนเงินในแต่ละงวดจะมีมูลค่ามากพอและเกินจำนวนเงินโอนขั้นต่ำ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาซื้อทั้งหมด กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา ฉันสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้หรือไม่หากฉันไม่ได้กรอกรายละเอียด

เกี่ยวกับการชำระเงินหรือระบุรายละเอียดของการชำระเงินไม่ถูกต้อง?

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้จะไม่สามารถรับแบบฟอร์ม FOREX ให้คุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจติดต่อธนาคารฝ่ายส่งของคุณทันทีและแจ้งให้ดำเนินการส่งหนังสือทางการโดยตรงมายังธนาคารที่เกี่ยวข้องของเราโดยระบุว่าการชำระเงินนั้น “เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม Xชื่อ โครงการ จังหวัด ประเทศไทย” และต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจจากธนาคารด้วย เราต้องการสำเนาของหนังสือดังกล่าวเพื่อติดตามเรื่องกับธนาคารของเราในภายหลังเพื่อรับแบบฟอร์ม FOREX โปรดรับทราบว่าการแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถาบันทางการเงินที่โอนเงินทุน ฉันกำลังทำงานในประเทศไทย

ฉันสามารถซื้อคอนโดมิเนียมด้วยเงินเดือนของฉันได้หรือไม่?

ได้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการรับเอกสารที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นในการรับกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ ณ กรมที่ดิน คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่มิได้มีถิ่นพํานักในประเทศกับธนาคารในท้องถิ่นที่อนุญาตให้มีบัญชีประเภทดังกล่าวในประเทศไทยโดยการแสดงสัญญาการว่าจ้าง สลิปเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง และขอให้ทางธนาคารออกหนังสือที่แสดงว่าเงินของคุณมาจากบัญชีสำหรับผู้ที่มิได้มีถิ่นพํานักในประเทศหลังจากที่ชำระภาษีทั้งหมดแล้ว ธนาคารจะให้คุณฝากเงินร้อยละ 70 จากรายได้ทั้งหมดของคุณในบัญชีสำหรับผู้ที่มิได้มีถิ่นพํานักในประเทศนี้ คุณสมบัติและเอกสารที่จำเป็นสำหรับบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่มิได้มีถิ่นพํานักในประเทศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ธนาคารจะไม่ออกแบบฟอร์ม FOREX สำหรับในกรณีนี้ แต่จะออกหนังสือที่ทางกรมที่ดินยอมรับได้ ซึ่งพิสูจน์ว่ามีการชำระเงินดังกล่าวที่มาจากรายได้หลังหักภาษีที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว โดยเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับแบบฟอร์ม FOREX

ฉันสามารถรับแบบฟอร์ม FOREX ในนามของฉันด้วยเงินที่โอนจากบัญชีอื่นได้หรือไม่?

ได้ หากรายละเอียดการชำระเงินระบุว่าการชำระเงินนี้สำหรับชื่อของคุณ “เจ้าของ” และคุณระบุรายละเอียดการชำระเงินว่า “เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม X ชื่อโครงการ จังหวัด ประเทศไทย” หากธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้

ฉันสามารถย่อรายละเอียดการชำระเงินได้หรือไม่?

รหัสของธุรกรรมสำหรับการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับ FET คือ “318069” คุณสามารถระบุ “318069 สำหรับนาย/นางสาว ชื่อเจ้าของ” แทนได้ แต่เราแนะนำว่าควรกรอกรายละเอียดแบบเต็มดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด

ฉันสามารถซื้อภายใต้บริษัทแต่ชำระเงินจากบัญชีของฉันเองได้หรือไม่?

ได้ สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากคุณระบุชื่อบริษัทในรายละเอียดการชำระเงินเมื่อคุณโอนเงินทุน ตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณคือบริษัท หัวหิน จำกัด “เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม X และชื่อโครงการ จังหวัด ประเทศไทยสำหรับบริษัท หัวหิน จำกัด”

ฉันสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่?

หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้รับบัตรเครดิตหลักๆ ที่สำคัญ เช่น VISA และ MasterCard โดยทั่วไป เฉพาะการชำระค่าจองด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต โดยปกติแล้วการชำระค่างวดรายเดือน การชำระเงินตามสัญญา และการชำระเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องมีค่าบริการเพิ่มเติมตั้งแต่อัตรา 1.5% ถึง 3.55% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขึ้นอยู่กับสถาบันที่รับประกันบัตรเครดิต โปรดทราบว่าเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ในฐานะนักพัฒนาโครงการ เราจะไม่สามารถรับแบบฟอร์ม FOREX จากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้

กฏระเบียบเกี่ยวกับการโอนเงินออกไปต่างประเทศของจีนส่งผลต่อการซื้อของฉันอย่างไร?

กฏระเบียบที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศจีนระบุไว้ว่าพลเมืองชาวจีนแต่ละคนสามารถแลกเงินให้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อดำเนินการโอนได้สูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่านั้น การโอนเงินหยวนจะถูกส่งคืนหากมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้นี้ เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับการโอนเงินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดได้ หากเงินทุนมาจากบัญชีของบุคคลที่สาม โปรดแน่ใจว่าคุณได้ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการชำระเงินว่า“318069 สำหรับนาย/นางสาว ชื่อเจ้าของ” เพื่อรับ FET ที่ถูกต้อง หากฉันซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ฉันจะมีสิทธิ์รับวีซ่านักลงทุนหรือไม่?

เจ้าของชาวต่างชาติของห้องชุดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมีสิทธิ์ขยายเวลาการพำนักในประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีได้ซึ่งสามารถต่ออายุได้ในแต่ละปีผ่านวิธีการของวีซ่าแบบอายุหนึ่งปีเมื่อลงทุนอย่างน้อย 10 ล้านบาท (ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขที่ 327/2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557)

เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การพำนักเป็นเวลาหนึ่งปีที่สามารถต่ออายุได้ตามวีซ่าแบบอายุหนึ่งปี คุณต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่ออกโดยสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย
2. หลักฐานในการโอนเงินทุนอย่างน้อย 10 ล้านบาทจากต่างประเทศมายังประเทศไทย ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
3. หลักฐานการลงทุนในการซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมด้วยราคาซื้อไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทโดยแสดงสำเนาของสัญญาขายทางการและโฉนดของห้องชุดคอนโดมิเนียมที่จดทะเบียนกับสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการขอวีซ่านักลงทุน เราแนะนำให้ติดต่อทนายเฉพาะทางด้านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้อง

กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

ฉันต้องชำระค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเมื่อซื้อคอนโดมิเนียม?

ค่าธรรมเนียมที่สำคัญ 3 อย่างที่คุณต้องชำระเมื่อซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย

1. ค่าส่วนกลางคือค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินทั่วไปของอาคารคอนโดมิเนียม เช่น ค่าทำความสะอาดและค่าบำรุงรักษา เงินเดือนพนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ ผู้จัดหาสินค้าและบริการจากภายนอก และอื่นๆค่าธรรมเนียมนี้ต้องชำระทุกเดือน และโดยปกติแล้วจะคำนวณตามตารางเมตร จากนั้นคูณด้วยขนาดของคอนโดมิเนียมคุณ ซึ่งเป็นวิธีการเพื่อรับรองว่าเจ้าของแต่ละคนได้ชำระจำนวนเงินที่เป็นธรรมซึ่งร่วมแบ่งปันระหว่างห้องชุดทั้งหมดในอาคาร ในกรณีที่คุณเช่าคอนโดมิเนียม เจ้าของยังคงต้องชำระค่าส่วนกลาง
2. ค่ากองทุนส่วนกลางคือเงินทุนที่แบ่งแยกออกไป เพื่อใช้สำหรับ ค่าใช้จ่ายเงินทุน ในอนาคต เช่น การซ่อมแซมอาคาร ลิฟท์ หรืออาคารที่ต้องการลงทุนในเงินทุนอื่นๆ เป็นต้น โดยปกติแล้วจะเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวในขณะที่ดำเนินการซื้อ และเฉพาะเมื่อและหากมีการใช้จำนวนเงินในกองทุนหมดแล้วเท่านั้น จากนั้นเจ้าของทุกคนจะได้รับการติดต่อให้เพิ่มเงินในกองทุนอีกครั้ง
3. ค่าโอนคือค่าโอนที่ดินประมาณร้อยละ 1 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ชำระให้แก่รัฐบาล

เมื่อคุณขายอสังหาริมทรัพย์ อาจมีภาษีค้างจ่ายและค่าโอน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่คุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในแง่ของวิธีการแบ่งแยกค่าธรรมเนียม

ใครเป็นคนจัดการพื้นที่ส่วนกลางในคอนโดมิเนียมของฉัน?

ตามกฏระเบียบของไทย การจัดการอาคารดำเนินการโดยนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม (CJP) ซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกโดยเจ้าของอาคาร CJP ทำหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการอาคาร รวมถึงการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าและบริการจากภายนอก เช่น บริษัทจัดการทรัพย์สิน กฏและข้อบังคับเพิ่มเติม และการควบคุมงบประมาณ ในฐานะนักพัฒนาโครงการ หัวหินทรัพย์สิริพร็อพเพอร์ตี้มีบทบาทสำคัญในการรับรองว่า CJP ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายในขอบเขตกฏหมาย ค่าส่วนกลางรายเดือนเป็นค่าธรรมเนียมบังคับที่เจ้าของทุกคนต้องชำระและ CJP เป็นผู้ที่ควบคุมการใช้เงินส่วนนี้ ในแต่ละปีเจ้าของสามารถเลือกคณะกรรมการที่กำกับดูแล CJP ได้

ฉันสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนต เคเบิ้ลทีวี สายโทรศัพท์ และอื่นๆภายในคอนโดมิเนียมใหม่ของฉันได้อย่างไร?

หลังจากที่มีการส่งมอบแล้ว หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้จะดำเนินการดูแลคุณต่อ บริการจากพนักงานต้อนรับของเราในแต่ละอาคารจะมีแพ็คเกจให้คุณเลือกได้โดยตรงจากผู้ให้บริการอินเตอร์เนต เคเบิ้ลทีวี โทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างชาติ ในกรณีที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติผู้เช่าจะจัดการเรื่องอินเตอร์เนตและเคเบิ้ลเอง

ฉันสามารถปล่อยคอนโดมิเนียมของฉันให้เช่าได้หรือไม่?

ได้ เพราะหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้พัฒนาโครงการในสถานที่ตั้งหลักสำคัญ เราเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ของเราเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับตลาดการเช่า โดยทั่วไปในประเทศไทย ระยะเวลาการเช่าคือ 1 หรือ 2 ปี และผู้เช่าต้องลงนามในสัญญากับเจ้าของ ซึ่งต้องชำระเงินมัดจำหลักประกัน ค่าเช่ารายเดือน และรับผิดชอบเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เนต/เคเบิ้ลเอง เว้นแต่ตกลงไว้เป็นอื่น อสังหาริมทรัพย์สามารถให้เช่าแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์หรือไม่มีก็ได้ บางครั้งอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตกแต่งพร้อมอาจปล่อยเช่าได้ง่ายกว่า ในตลาดประเทศไทย โดยทั่วไปการตกแต่งพร้อมอาจหมายรวมถึงตู้เสื้อผ้าแบบติดตั้งในตัว เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ผ้าม่าน/ม่าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ เจ้าของสามารถปล่อยให้เช่าโดยใช้บริการตัวแทนหรือให้เช่าเองก็ได้ ในกรณีที่ใช้ตัวแทน เงื่อนไขที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับตัวแทน ส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมจะกำหนดที่ 1 เดือนสำหรับสัญญารายปี และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากผู้เช่าเลือกที่จะต่อสัญญา สำหรับโครงการของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้บางโครงการ เช่น ดิ 88 คอนโดหัวหิน (The 88 condo Hua Hin) จะมีสำนักงานขายต่อและให้เช่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร และมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่่สำนักงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเช่า เราให้ความช่วยเหลือสำหรับการเช่า infohuahinsupsiri@gmail.com

ฉันสามารถขายคอนโดมิเนียมของฉันได้หรือไม่?

ได้ หัวหินทรัพย์สิริพร็อพเพอร์ตี้จัดหาบริการจำหน่ายต่อ และยังมีนายหน้าที่เป็นบุคคลที่ 3 จำนวนมากซึ่งสามารถช่วยให้อสังหาริมทรัพย์ของคุณเข้าสู่ตลาดได้หากคุณต้องการใช้บริการ สำหรับโครงการของหัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้บางโครงการ เช่น ดิ 88 คอนโดหัวหิน (The 88 condo Hua Hin) จะมีสำนักงานขายต่อและให้เช่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร และมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่่สำนักงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ติดต่อเราได้ที่ infohuahinsupsiri@gmail.com

เกี่ยวกับบริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้อมูลบริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนการค้า 0905552001364 ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2552 ทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาท) ที่อยู่ 149 ซอยบุญราช ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Scroll Up